0912 609 216      hopkimnhombinhan@gmail.com
Danh sách sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Tiên Dung 09126 09216
Video
Fanpage
trivoo.net
Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Hợp kim nhôm Bình An.

Địa chỉ: Xóm 8, Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định
(Cách chợ Trung Thành 100m)

Website: hopkimnhombinhan.com
Email: hopkimnhombinhan@gmail.com

 

Liên hệ